V 910 2010 .

 

9 ,

 

 

 

8.45

 

9.00

 

 

12.00

 

 

 

 

12.30

 

14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00

 

, . , .

 

 

 

 

- . . . ,

. , .

 

 

V

 

:

 

,

 

: ,

,

, .

:

 

,

, , .

 

,

, , .

 

,

, ,

, .

 

,

, , , , .

 

 

(. )

 

 

 

 

 

 

 

10 ,

 

 

 

9.30

 

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.30

13.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.30

- . . .

 

 

 

: , ,

. . . . , .

:

 

, -

, .

 

, , .

- . ,

, .

:

XX .

 

,

, .

 

,

X , . ,

 

 

 

: ,

, ,

.

 

(), -

, . -

 

, ,

, .

(. . . )

 

,

, -

, -

, . -

(19591963 .)

 

,

, . . . ,

.

 

. .